Charlotta Junström

Legitimerad Psykoterapeut

Vem är jag?

charlotta-junstromJag heter Charlotta Junström och är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut med mångårig erfarenhet av att arbeta med de problem som stress/kronisk stress och traumatisering ger upphov till.

Jag arbetar utifrån modern psykodynamisk teori med relationell inriktning, som utgår från modern spädbarnsforskning om den tidiga anknytningens grundläggande betydelse. Om det är lämpligt använder jag också olika imaginativa tekniker och hypnos i behandling. Det är ett annat sätt att få djupare kontakt med sig själv, via inre bilder. Imaginationer är också ett verksamt sätt att komma till ro, komma ner i sig själv om man har en konstant hög stressnivå i kroppen. Eftersom kropp och själ hänger samman, arbetar jag också med fysiska metoder som avslappningsövningar och utvecklande av kroppsmedvetenhet.

Jag har också lång erfarenhet av att arbeta med personer som identifierar sig som HBT – främst lesbiska kvinnor.

Stress och Trauma

Stress och stresshantering
Ett visst mått av stress är normalt och positivt. Men alltför höga krav i tillvaron, både inifrån och utifrån, kan växa sig så stora att de skapar skadlig stress. Stark och långvarig stress blir en påfrestning för kroppen och psyket som på sikt kan leda till stora problem med hälsan, som utbrändhet, där energin helt tagit slut och livet känns omöjligt. Problem med självkänslan kan göra situationen ännu svårare, det är svårt att säga nej till krav från både sig själv och andra.

Att vilja lära sig att bättre hantera sin stress kan vara en orsak att söka terapi långt innan man utvecklar utbränning. I terapi kan du få hjälp att med olika tekniker hitta ett större inre lugn och större förståelse för dig själv så att du kan göra andra prioriteringar.

Stress och traumatisering
Modern spädbarnsforskning visar att vi är beroende av våra relationer till andra för att kunna utvecklas på ett bra sätt. Tidiga erfarenheter betyder mycket för hur vi senare kommer att se på oss själva och andra. Smärtsamma obearbetade erfarenheter och minnen av försummelse och våld från närstående skapar låsta förhållningssätt/dålig självkänsla, som ger psykisk smärta, och som är en form av kronisk stress. Som vuxen kan man då ha problem med närhet och att sätta gränser, särskilt i nära relationer. I terapi har du möjlighet att utforska sambanden mellan de relationer du hade då och de relationer du lever i idag, och förstå hur dina erfarenheter har präglat dig så att du kan förändra dina mönster på ett mer konstruktivt och positivt sätt.

Med ökade kunskaper och insikter kan du få förändrade, mer funktionella förhållningssätt till dig själv och till andra. Större kunskap om dig själv skapar inre trygghet och möjligheter till mer konstruktiva val i livet.

Börja i terapi

Att bestämma sig för att börja i terapi kan vara ett stort beslut. Det är en bra början om du känner att du kommer att kunna känna förtroende för den terapeut du väljer. Därför rekommenderar jag att du, innan du bestämmer dig, går till några olika terapeuter för ett samtal så att du kan jämföra hur du upplever respektive terapeut, och lättare kan fatta ett beslut om vem du tror att du skulle kunna fungera bra ihop med.

Alla terapier börjar med ett eller ett par intervjuer som syftar till att få fram grundläggande information så att vi gemensamt kan bestämma vad som ska bli terapins fokus och vad som är ditt mål med din terapi.

Hur lång terapin blir beror på ditt mål, vilka mål du vill uppnå med din terapi, dina individuella förutsättningar och problemens omfattning. En terapi kan pågå från ett par veckor till flera år.

En förutsättning för bra resultat av psykoterapi är din vilja till förändring och din vilja till ökad självförståelse.

Jag kan erbjuda:
Psykoterapi – långa och korta terapier
Stödsamtal
Konsultationer kring t ex vilken terapi som vore lämpligt för ett visst problem.